2021

Image

"2021 året med ihållande pandemi och extrema leveranstider på råmaterial"

Vi tillsammans har lyckats att parera hinder väl under det gångna året trots fortsatt pandemi och stora problem på världsmarknaden gällande råvaror såsom kisel och plastmaterial i framförallt fordonsrelaterade komponenter.

Fortsatt tunga investeringar har gjorts under året i ytterliagre en helautomatisk CrimpCenter 64 lina för kabelbearbetning/märkning och en Battenfeld ServoPower CM40/60 formspruta för att kunna möta den ökande efterfrågan.

Ovan har resulterat i en ökad omsättning om ca. 70% jämfört med 2020 samt att ett antal nya kunder i nya industrisegment anslutit.

Export andelen till Polen ,Estland, Kina, Indien samt Slovakien stod för ca. 21%

Vi tackar för förtroendet och ser framemot 2022 års utmaningar tillsammans.
Logotype
© 2018 TKIAB, All Right Reserved | Hemsida av AndyMedia
© 2018 TKIAB, All Right Reserved